Förolämpning

När vi blir arga säger vi ibland elaka saker som sårar andra. Men vissa saker får man inte säga till någon. Ibland kan det vara förtalsbrott, att påstå någonting elakt om en annan person.
I så fall måste någon annan än den som man är taskig emot hört eller läst det, de kallas för vittne.
Om man istället har lämnat den kränkande kommentaren direkt till den som man är elak emot. utan att något hört eller sett de, så kan de inte varit förtal.
Men det kan istället vara en fråga om den som lagen kallar förolämpning och det är också ett brott.
Med förolämpning menas sådana kränkande uttalen som uteslutade avser att såra en annan persons självkänsla.
Eftersom förolämpning är ett brott så kan den som går över gränsen för vad som är okej få ett straff.
Det straff som döms ut i vanliga fall är böter.
I grova fall kan de hända att man hamnar i  fängelse i upp till ett halv år dömas ut, men det är ovanligt.
För att dömas till ett straff måste man ha fyllt 15 år.
 

 
Hoppas ni förstod något i alla fall.

Kommentera här: