Mobbare?

Hej!
 
Nu tänkte jag göra ett inlägg om mobbare.
Mobbare är såna människor som gör att andra mår dåligt, en osäker människa och mår oftast dåligt själv.
Men hur vet man att just den personen är en mobbare då?
Jo, den är en mobbare om den kränker dig varje dag eller slår dig eller något sådant.
Och att du mår sämre och sämre.
Om personen bara är elak en dag emot dig är det inte mobbning men kränkning.

Vad är mobbning?

Mobbning är när någon blir utsatt för negativa handlingar under en tid. Den som blir utsatt kommer i underläge och kan därför ha svårt att försvara sig.

 

Andra ord som kan dyka upp när man pratar om att någon är utsatt är kränkningar, trakasserier och diskriminering. Kränkningar är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Det kan ske en eller flera gånger. Trakasserier är när mobbningen har att göra med någon av de 7 diskriminering grunderna t ex ditt kön eller din hudfärg.

 

Diskriminering är när en vuxen behandlar dig orättvist eller att skolan har orättvisa regler som drabbar dig för att du till exempel har en viss religion, etnicitet, sexuell läggning, kön eller som gör att en funktionsnedsättning du har utvecklas till ett funktionshinder där du t.ex. inte kan delta på samma villkor som övriga elever. (text ifrån friends hemsida)


Kommentera här: